Trainingen

Op deze pagina vind je informatie over de volgende activiteiten in 2017

– Viering Zomerzonnewende/trommelnacht voor Moeder Aarde 23/24 juni
– de training Begeleiden van vision quests en quest wandelingen 8 t/m 12 november 2017

Viering zomerzonnewende en trommelnacht voor Moeder Aarde
met Alex de Jong en Joset van Daatselaar
Datum: 23-24juni 2017
Plaats: centrum de Zunnekaant, Oranjekanaal 58, Orvelte (in Drenthe)
Kosten: Zweethut en trommelnacht € 50,- (incl. ontbijt)
Avondmaaltijd: “potluck”, iedereen wordt gevraagd zelf iets mee te nemen.
Trommelnacht, zonder zweethut, maar incl. ontbijt: € 30,-

Programma
Vooraf kan je deel nemen aan een zweethut
Verzamelen voor de zweethut vrijdag 23 juni: 12.00 uur
Begin zweethut: rond 15. 00 uur

Avondmaaltijd: ca. 18.00- 19.00 uur

Start trommelnacht: 20.00 uur
Einde trommelnacht: zaterdag 24 juni 08.00 uur
Ontbijt: 08.30 uur
Vertrek: in de loop van de ochtend, uiterlijk 12.00 uur

Doel van de trommelnacht is heling en respect te sturen naar Moeder Aarde, onze verbondenheid met de natuur te bevestigen en het vieren van de zomerzonnewende.

Tijdens de trommelnacht zal er permanent getrommeld worden in het (langzame) ritme van Moeder Aarde. Niet iedereen tegelijk, maar afhankelijk van het aantal deelnemers afwisselend.

Op het terrein is beperkt mogelijkheid om tussentijds wat te slapen; je kan ook een eigen tent meenemen.

Deelnemers ontvangen begin juni nog een bericht met de laatste details.

Als de kosten een belemmering vormen en toch graag aan de trommelnacht mee willen doen, laat me dat weten en in overleg spreken we een reductie af.

Betalen: Triodos bank, rekening nummer: NL66TRIO0390451495 t.n.v. Instituut voor Rites de Passage te Rotterdam. Maar ter plekke vooraf aan de trommelnacht betalen kan ook.

Begeleiden van Vision Quests en quest wandelingen met Joset van Daatselaar
Datum: woensdag 8 t/m zondag 12 november 2017 (5-daagse)
Plaats: Hof van Axen, Bosweg 4 in Witteveen (bij Beilen in Drenthe, tel.: 0593552245/0651341083
www.hofvanaxen.com
Kosten: min. € 425,- en max.- € 625,-, naar draagkracht.

Het bedrag is incl. overnachting – zonder beddegoed, neem dat zelf mee- , incl. maaltijden, koffie/thee.  Er wordt van een ieder medewerking gevraagd met enkele praktische zaken zoals tafel dekken, opruimen, afwassen, e.d..

Betalen: Triodos bank, rekening nummer: NL66TRIO 0390451495 t.n.v. Instituut voor Rites de Passage te Rotterdam.

Doel:
De training heeft tot doel om kennis en ervaring op te doen in het begeleiden van vision quests en questwandelingen. De training biedt hiervoor allerlei mogelijkheden, zodat je kan ontdekken of het begeleiden van een vision quest je ligt en wat jouw manier van begeleiden is. De training zal je ook verder brengen op jouw persoonlijke pad. De training geeft geen garantie dat je nu door ons bent opgeleid tot (“gecertificeerd”) vision quest begeleider. Als je wilt kunnen we je daar aan het eind wel advies over geven.

Programma zoals in 2016 (naar verwachting hetzelfde voor 2017):
In de training zal ingegaan worden op verschillende mogelijkheden om een vision quest te organiseren en te begeleiden en op de wijze waarop questers zich daarop kunnen voorbereiden.

Centraal staat de mogelijkheid om veel te oefenen en ervaring op te doen, vooral in het voeren van gesprekken en de kunst van het spiegelen. Daarom doen we elke dag een “quest wandeling”, met het voorbereidende gesprek en spiegeling na afloop. Iedereen zal dus steeds gevraagd worden om te spiegelen.

Iedere dag maken we een wandeling in een andere levensfase:
– 1e dag: Met het “kind in je
– 2e dag: De adolescent
– 3e dag: De volwassene
– 4e dag: De wijze
– De vijfde en laatste wandeling doe je zonder thema, blanco en kijkt wat zich dan voor WIL doen.

Centraal in het programma staan de volgende vaardigheden:
– de kunst van en gesprek voeren
– de kunst van het ‘spiegelen’
Ook  bespreken we veel aspecten van de vision quest.

Informatie over de Vision Quest vind je onder betreffende tabs.

 

 

 

 

Vision Quest en Sjamanisme voor persoonlijke ontwikkeling